Dobrodošli na spletni strani ekovasi Mokri Potok


 • Kdo smo

  Smo skupina družin in posameznikov s ciljem oblikovati ekovas po trajnostnih in permakulturnih načelih s poudarkom na samooskrbnosti v sožitju s soljudmi in naravo.
 • Vizija

  Osnovna vizija je oblikovati ekološko vas, ki se pozitivno umešča v lokalni in globalni prostor. Ekovaščani s svojim zgledom prikažejo čim bolj samooskrben način bivanja z nizkim ogljičnim odtisom, negujejo tradicijo in (po potrebi) vpeljujejo nove trajnostne tehnologije.
 • Misija

  Ob gradnji ekovasi po načelih naravne gradnje in s skupnimi močmi, je pomembno redno izobraževanje ekovaščanov, izmenjava mnenj in znanj iz ostalih ekovasi v tujini kot tudi domačih lokalnih znanj (vključevanje lokalne skupnosti).

 • Prispevki

  Zaradi obsežnega projekta bomo veseli vsakega prispevka, ki bo šel za izgradnjo skupne infrastrukture. Doniraj

Trajnostni razvoj zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi ogrozili možnosti prihodnjih rodov, da zadovoljijo svoje potrebe.
– G.H. Brundtland –


 • Letošnji projekti

  Pred pričetkom gradnje skupnega objekta bomo uredili dovozne poti in središče vasi.
  Ko bodo poti končane, bomo naše moči usmerili v izgradnjo kapnice. Služila bo kot pitna voda ter za umivanje in kuhanje.
  V letošnjem letu začnemo z gradnjo malega skupnega objekta. Objekt bo namenjen predavanjem, druženju, prenočitvam, skupni prostor za kosila, sanitarije,...