Delovna akcija v Mokrem Potoku

Čas je, da se tudi ekovaščani odpravimo očistit okolico Mokrega Potoka. Ne bomo čistili smeti pač pa veje, drevesa, vejice in vse kar nam je letošnja ledena ujma podrla. V večini gre za jelše, topole in lipe. Prav tako bomo obrezovali sadna drevesa. (več …)

Izdelava PGD

Izdelava PGD je v polnem teku. Skupina arhitektov:  Gašper Drašler, univ. dipl. inž. arh., Janko Rožič, univ. dipl. inž. arh. in Matjaž Suhadolc, univ. dipl. inž. arh. so se lotili izdelave Idejne zasnove vasi . (več …)

Vpliv vasi na rjavega medveda

Zapuščeni vasi Mokri Potok in Sadni hrib se gledano širše zoo-geografsko nahajate v območju stalne razširjenosti rjavega medveda v Sloveniji. Gostote medveda v širši in ožji okolici so visoke; tudi habitati so po naravnih danostih za vrsto zelo primerni, zato je širše območje predvidenega posega eno od ključnih za ohranjanje Preberi več…