Prvi zametki skupine segajo v februar 2008, ko smo se nekateri člani prvič zbrali v hostlu Celica z namenom ustanovitve ekološke vasi kjerkoli v Sloveniji. Kočevsko smo izbrali zaradi večjega števila zapuščenih vasi.

Po nekaj letih sestankov z občino Kočevje, Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Zavodom za varstvo narave RS in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter lokalnimi akterji smo izbrali lokacijo Mokri potok.

Januarja 2013 smo ustanovili Zadrugo Mokri Potok z.o.o., septembra 2013 pa smo na javni licitaciji kot edini kupili od občine Kočevje ca 3 ha zazidljivega območja nekdanje vasi.

tabla

druscina[:en]Prvi zametki skupine segajo v februar 2008, ko smo se nekateri člani prvič zbrali v hostlu Celica z namenom ustanovitve ekološke vasi kjerkoli v Sloveniji. Kočevsko smo izbrali zaradi večjega števila zapuščenih vasi.

Po nekaj letih sestankov z občino Kočevje, Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Zavodom za varstvo narave RS in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter lokalnimi akterji smo izbrali lokacijo Mokri potok.

Januarja 2013 smo ustanovili Zadrugo Mokri Potok z.o.o., septembra 2013 pa smo na javni licitaciji kot edini kupili od občine Kočevje ca 3 ha zazidljivega območja nekdanje vasi.

tabla
druscina
Kategorije: Blog