Vpliv vasi na rjavega medveda

Zapuščeni vasi Mokri Potok in Sadni hrib se gledano širše zoo-geografsko nahajate v območju stalne razširjenosti rjavega medveda v Sloveniji. Gostote medveda v širši in ožji okolici so visoke; tudi habitati so po naravnih danostih za vrsto zelo primerni, zato Preberi več…

Prvi piknik

28. septembra smo nakup območja vasi počastili s piknikom na lokaciji. Nekateri so navkljub mokremu vremenu prespali. Slavnostno smo pribili tablo »Mokri Potok«.

Kdaj in kje se je začelo

Prvi zametki skupine segajo v februar 2008, ko smo se nekateri člani prvič zbrali v hostlu Celica z namenom ustanovitve ekološke vasi kjerkoli v Sloveniji. Kočevsko smo izbrali zaradi večjega števila zapuščenih vasi.
(več …)

Pa jo imamo – prvo ekovas

Po nekaj letih vztrajnega iskanja prave lokacije in možnosti za postavitev prve ekološke vasi, nam je končno uspelo! 🙂 10.9.2013 smo naredili prvi korak in licitacijo na občini Kočevje uspešno zaključili z nakupom parcel v Mokrem Potoku.

(več …)