Vpliv vasi na rjavega medveda

Zapuščeni vasi Mokri Potok in Sadni hrib se gledano širše zoo-geografsko nahajate v območju stalne razširjenosti rjavega medveda v Sloveniji. Gostote medveda v širši in ožji okolici so visoke; tudi habitati so po naravnih danostih za vrsto zelo primerni, zato je širše območje predvidenega posega eno od ključnih za ohranjanje Preberi več…