Eko življenje

Ekološke vasi po svetu so primeri trajnostnega bivanja. Trajnostni razvoj ima v osnovi tri stebre, ki se med seboj vzajemno podpirajo. Ti stebri so ekologija, ekonomija in socialni vidik. Za ekološke vasi pa je značilno, da vključuje tudi četrti steber, to je kultura oz. posredno duhovnost.

Trajnostni razvoj zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi ogrozili možnosti prihodnih rodov, da zadovoljijo svoje potrebe – G.H. Brundtland –

Cilj je doseči uravnoteženje vseh prvin. Vsako neravnovesje v prid enega področja povzroči škodo na drugem področju. Tako je za današnjo družbo značilno poudarjanje ekonomskega vidika na škodo ekologije, družbenih odnosov in kulture oz. duha. Posledično pa to neravnovesje povzroči tudi škodo sami ekonomiji ker uničena narava in iztrošeni ljudje ne morejo več podpirati gospodarstva.

Lep primer uravnoteženega delovanja vseh stebrov trajnostnega razvoja je podpiranje lokalne ekonomije, ki ima zaradi manjših transportov manjši vpliv na okolje in tudi manjše stroške transporta. Po drugi strani pa delovanje v lokalnem okolju spodbuja socialni vidik, zaradi katerega so lokalne skupnosti bolj povezane.