Kulturna oz. duhovna dimenzija ekološke vasi.

Večina ekoloških vasi ne poudarja posebne duhovne prakse in tako je tudi v primeru ekološke vasi Mokri Potok. Po drugi strani pa spoštujemo Zemljo in vsa živa bitja. Podpiramo umetniško izražanje in smo odprti do različnih duhovnih poti.

Zavedamo se tudi pomena naših prednikov, njihovo modrost in zato tudi smiselno vključujemo kulturno dediščino v naš projekt, tako iz vidika gradnje objektov in razporeditve le teh, kot tudi odnos, ki so ga imeli do narave.

Kulturno/duhovni vidik pomeni:

  • Skupno ustvarjanje, umetniško izražanje,
  • povezanost z naravnimi cikli in menjavo letnih časov,
  • poudarek na festivalih, obredih in praznovanjih,
  •  razumevanje povezanosti vsega življenja,
  • fleksibilnost in učinkovito razreševanje sporov,
  • skupna vizija in
  • spoštovanje kulturne dediščine.

Morda se nekomu zdi vpletanje duhovnega vidika v ekologijo nepotrebno, vendar ima obuditev notranjega življenja v človeku mnoge pozitivne posledice tudi za okolico (in posledično tudi na denarnico posameznika). Pestro kulturno življenje v skupnosti in bogat notranji svet zmanjšujejo potrebo človeka po nakupovanju in nepotrebnem trošenju naravnih virih.  Spodbujanje povezave z lastnim bistvom in naravo pa posledično preprečuje človeku, da bi še naprej uničeval življenje okoli sebe.