Ekologija

Ekološki vidik

Ekološke vasi omogočijo ljudem, da ponovno začutijo povezavo z Zemljo. Ponovno se vzpostavi povezava med prstjo, vodo, vetrom, rastlinami in živalmi, ki zadovoljujejo dnevne potrebe človeka po hrani, oblačilih in zavetju.

Ekologija pomeni:

  • gojiti lastno ekološko pridelano hrano oz. le to pridobiti na lokalnem območju,

  • podpiranje ekoloških kmetij v okolici,

  • gradnja hiš iz naravnih lokalnih materialov,

  • uporaba obnovljivih virov energije,

  • ohranjanje biodiverzitete, vključno s starimi sortami kulturnih rastlin in živali,

  • podpiranje zelene ekonomije,

  • ocenjevanje življenjskega cikla izdelkov, ki se uporabijo v ekovasi iz ekološkega, socialnega, ekonomskega in duhovnega vidika,

  • ohranjanje čiste vode, prsti in zraka z ustreznim ravnanjem z odpadki.