[:sl]

Ekonomski vidik

Ekonomija ekološke vasi zasleduje naslednje principe:

  • podpiranje lokalne ekonomije,
  • denar naj kroži skozi čim več rok,
  • ekonomija sloni na naravnih obnovljivih virih, brez uporabe strupenih snovi (tehnologija od zibke do zibke),
  • kvaliteta pred kvantiteto.

[:en]

Economy aspect

Economy of eco village follows the next principles:

  • supporting the local economy,
  • money should flow through as many hands as possible,
  • economy is based on renewable natural resources, without the use of toxic substances (cradle to cradle),
  • quality before quantity.

[:]