Ekonomija

Ekonomski vidik

Ekonomija ekološke vasi zasleduje naslednje principe:

  • podpiranje lokalne ekonomije,
  • denar naj kroži skozi čim več rok,
  • ekonomija sloni na naravnih obnovljivih virih, brez uporabe strupenih snovi (tehnologija od zibke do zibke),
  • kvaliteta pred kvantiteto.