Ekološke vasi so naselja, v katerih  ljudje čutijo podporo in odgovornost do ljudi okoli njih. Takšno naselje je ponavadi, dovolj majhno, da omogoči, da je posameznik viden in slišan. Na ta način lahko vsak sodeluje in ima moč, da vpliva na  življenje v okviru skupnosti. Takšno naselje se razlikuje od drugih s tem, da  se skupnost načrtno povezuje ob rednih srečanjih na katerih se del srečanja nameni neformalnemu druženju (zabavi), del načrtovanju prihodnjih akcij ter del razreševanju morebitnih konfliktov.

Močnejša povezanost posameznikov v ekološki vasi omogoča, da si delijo vire, imajo skupne stroje  in prostore kar vse ugodno vpliva na manjšo rabo naravnih virov (vidik okolja) in zniža stroške bivanja (vidik ekonomije). Po drugi strani pa skupna raba virov, strojev in objektov posameznika prisili k komunikaciji z drugim.

Posebnost ekoloških vasi je tudi uvajanje socialnih orodij, s katerim se rešujejo spori in pospešuje komunikacija.