Si zeliš bivati v ekovasi?

V ekološki vasi Mokri Potok so na voljo tri proste zazidljive parcele z gradbenim dovoljenjem.

Parcele v Mokrem Potoku

 • Gozdno posestvo (7): Posestvo je velikosti 0,38 ha. Posestvo je deloma terasirano. Na njem je še več ostankov temeljev hiš. Na vzhodu meji na manjši potok na zahodu na gozdno cesto. Na posestvu je gradbeno dovoljenje za vrhkletno hišo dimenzij 9,8x 7 m. 
 • Vzhodno posestvo (8): Je parcela velikosti 1163 m2. Nahaja se na rahlo dvignjenem platoju ob makadamski cesti ter ob manjšem potočku.  Na vzhodu je možen zakup kmetijske zemlje (trenutno gozd). Na zahodnem delu je možen odkup zazidljivega zemljišča od privat lastnika v velikosti še dodatno 1000 m2. Na posestvu je gradbeno dovoljenje za hišo dimenzij 9,8 x 7 m.
 • Severo-vzhodno posestvo (9): Je parcela velikosti 1170 m2. Nahaja se na travniku ob makadamski cesti ter ob manjšem potočku.  Na vzhodu je možen zakup kmetijske zemlje. Na zahodnem delu je možen odkup zazidljivega zemljišča od privat lastnika v velikosti še dodatno 1595 m2. Na posestvu je gradbeno dovoljenje za hišo dimenzij 9,8 x 7 m.

Poleg omenjenih posestev se z včlanitvijo v Zadrugo pridobi tudi skupno lastništvo Zadruge še na okvirno 1,5 ha zemljišč, ki bodo namenjene turizmu in/ali kmetijstvu ter ostalim skupnim dejavnostim.

Z vplačilom ocenjene vrednosti bodoči član pokrije naslednje stroške:

 • obvezni delež včlanitve v Zadrugo Mokri Potok z.o.o.
 • strošek nakupa zazidljivega zemljišča

Z plačilom obveznega deleža vsak nov član pokrije naslednje postavke:

 • komunalni prispevek za hišo (cesta)
 • upravno takso in druge administrativne stroške
 • strošek projektne dokumentacije in geodetskega posnetka;
 • vloži za skupne investicije (navedeno spodaj).

Vse omenjene stroške smo obstoječi člani Zadruge Mokri Potok že plačali in na nek način založili za bodoče člane.

Kam bo šel vaš vložek v Zadrugo:

Vložek od novih članov bo šel v naslednje namene:

 • nakup novih zazidljivih in kmetijskih zemljišč;
 • zakup kmetijskih zemljišč;
 • izgradnja vodovoda in internega električnega omrežja na obnovljive vire energije;
 • ureditev cest in dovozov;
 • tekoči administrativni stroški ter
 • investicije v turistično dejavnost.

Z vplačilom obveznega deleža član pridobi glasovalno pravico in lahko tako vpliva na kakšen način se bodo porabila omenjena sredstva. Odprti smo tudi za dogovor dolgoročnega najema posestev, plačila v več obrokih ali pa delnega odplačila preko dela.

Za vse ostale informacije nas lahko kontaktirate na e-mail: info@mokri-potok.si

Mokri Potok

Slikal: Jernej Tramte