Idejna zasnova

Idejna zasnova

Izhodišča projekta temelje na ugotovitvah, da današnji način življenja ni trajnosten. Ekološke vasi so modeli trajnostnega bivanja.

Skupne prvine vsem ekološkim vasem po svetu so: ekološka gradnja, recikliranje in zmanjšanje odpadnih snovi, ekološka pridelava hrane ter raba obnovljivih virov energije. Pogoste prvine so tudi različni alternativni socialni in ekonomski modeli ter umetniško izražanje.

Življenje v ekološki vasi je organizirano tako, da ga lahko uspešno vzdržujejo tudi prihodnji rodovi. Takšna ureditev teži k čim manjšemu ekološkemu odtisu posameznika. Zmanjšanje ekološkega odtisa se doseže predvsem z lokalnim oskrbovanjem potreb po hrani, energiji in materialih. Prvenstveno se pri gradnji in vsakodnevnem bivanju uporabljajo naravni in lokalni materiali, za katere proizvodnjo je potrebno malo energije in kratka transportna pot (zmanjšanje porabe fosilnih goriv), hkrati pa ima od tega koristi lokalno gospodarstvo. V skladu s temi načeli je tudi narejena Idejna zasnova ekološke vasi.

Območje Kočevske nudi odlične možnosti za postavitev prve ekološke vasi v Sloveniji. Posebnost tega področja so obsežna državna zemljišča, ki so jih zapustili Kočevski Nemci. Že več kot pol stoletja prazne vasi skupaj s starimi sortami sadnih dreves zarašča gozd. Zapuščene vasi so nadvse primerne za postavitev ekoloških vasi. Ekološka vas in njeni prebivalci bodo v občino Kočevje prinesli mnoge koristi.

idejna

 

Koristi ekološke vasi:

 • demografska obogatitev podeželja
 • ohranjanje kulturne krajine (ustavitev zaraščanje kmetijskih zemljišč)
 • nova ponudba (turizem, storitve, obrt)
 • spodbujanje lokalne ekonomije
 • ohranjanje starih sort, baza semen
 • ohranjanje kulturne dediščine
 • ohranjanje in aktivno prenašanje tradicionalnih obrti

Projekt ekološke vasi deluje tudi na razvoju mnogih inovativnih področij, kot so:

 • Obnovljivi energetski viri (biomasa, kogeneracija, veter, sonce, energetska učinkovitost)
 • Nizko energijski in pasivni objekti ( uvajanje novih tehnologij v eko-bio gradnji)
 • Varčevanje z vodo, ločevanje (siva, rjava voda), recikliranje in čiščenje odpadne vode (RČN)
 • Ekološki in sonaravni pristopi k pridelovanju hrane
 • Različni socialni projekti (izobraževanje, medgeneracijsko bivanje)
 • Sodelovanje z lokalno lesno-predelovalno industrijo – hiše v vasi kot pilotni objekti

Celotno Idejno zasnovo vasi Mokri Potok in Sadni Hrib si lahko preberete tukaj (PDF dokument)