Zadruga

Zadruga Mokri Potok, ekologija in sonaravni razvoj, z.o.o. je bila ustanovljena 19.01.2013. Ustanovilo jo je 5 članov.

Zadruga je organizacija vnaprej nedoločenega števila članov, ki ima namen pospeševati gospodarske koristi svojih članov ter temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov.

Zadruga je trenutno lastnica večjega dela zazidljivih zemljišč na območju vasi Mokri Potok ter delno tudi na območju sosednje vasi Sadni hrib.