[:sl]Zadruga Mokri Potok, ekologija in sonaravni razvoj, z.o.o. je bila ustanovljena 19.01.2013. Ustanovilo jo je 5 članov.

Zadruga je organizacija vnaprej nedoločenega števila članov, ki ima namen pospeševati gospodarske koristi svojih članov ter temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov.

Zadruga je trenutno lastnica večjega dela zazidljivih zemljišč na območju vasi Mokri Potok ter delno tudi na območju sosednje vasi Sadni hrib.[:en]Zadruga (cooperative) Mokri Potok, ecology and sustainable development, z.o.o. was founded on 19.01.2013 by 5 members.

Zadruga (cooperative) is an organization of in advance undetermined number of members, which aims to promote the economic interests of its members, and is based on a voluntary approach, free leaving, equal participation and management of its members.

The cooperative currently owns the major part of building land in the area of the village of Mokri Potok and partly on the territory of the neighboring village of Fruit Hill.

 [:]