Dobrodošli

Na strani ekovasi
Mokri Potok

O Mokrem Potoku

KDO SMO

Smo skupina družin in posameznikov s ciljem oblikovati ekovas po trajnostnih in permakulturnih načelih s poudarkom na samooskrbi v sožitju s soljudmi in naravo.

VIZIJA

Vizija vasi Mokri Potok je trajnostno bivanje, lokalna samooskrba ter skrb za vse generacije ob hkratnem povezovanju z lokalno skupnostjo in drugimi podobnimi ekološkimi skupinami z namenom doseči čim večji prispevek k izboljšanju življenjskih pogojev za vsa živa bitja.

MISIJA

Prizadevamo si za trajnostno bivanje, ki bo naslednjim generacijam pustil dolino Mokrega Potoka in širšo okolico boljšo, kot smo jo prejeli. To pomeni večja biološka pestrost, čista voda in bogata rodovitna prst za naše zanamce brez bremen strupenih snovi.

Skupnost

Je zasnovana na principu družinskih oz. rodovnih posestev, medtem ko skupna zemljišča upravlja zadruga Mokri Potok.

Vrtnarjenje

Uporabljamo principe permakulture in regenerativnega kmetovanja.

Naravna gradnja

Objekte v vasi gradimo z naravnimi materiali. Za objekte smo uporabili les, konopljo, trstiko in lokalno ilovico.

Šola naravne gradnje

Vas zanima gradnja iz naravnih materialov?
V letu 2024 v Mokrem Potoku načrtujemo izvedbo delavnic, na katerih se boste lahko tako teoretično, kot praktično naučili vse o naravni gradnji.

Trajnostni razvoj zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi ogrozili možnosti prihodnjih rodov, da zadovoljijo svoje potrebe.
– G.H. Brundtland –

Galerija