[:sl]

Ekološka vas Mokri potok se nahaja v občutljivi fazi snovanja in načrtovanja. Vse naše finančne dejavnosti vodimo preko Zadruge Mokri, ekologija in trajnostni razvoj z.o.o.. Zadruga Mokri Potok z.o.o. se financira z lastnimi vložki članov. Na ta način smo kupili že večji del stavbnih zemljišč v vasi ter pričeli z pridobivanjem potrebne dokumentacije za gradnjo. V primeru, da bi želeli pomagati nastajajoči se ekološki vasi, ki bo eksperimentalno razvijala nove načine bivanja od naravne gradnje s čim manjšim ekološkim odtisom, permakulturnih pristopov do razvijanja socialnih orodij, vas vabimo, da prispevate v okviru vaših zmožnosti.

Vsak vaš finančni prispevek bo šel v namene:

  • Izgradnje skupnega objekta, ki bo namenjen druženju, predavanjem in tudi prenočitvam.

  • Izgradnje vse potrebne infrastrukture kot je vaški vodovod, rastlinske čistilne naprave in obnovljivi viri energije.

 

Ob nakazilu donacije vas prosimo, da navedite naslednje podatke:

Namen nakazila: DONACIJA, IME in PRIIMEK ali NAZIV PODJETJA

O vašem prispevku vas bomo obveščali.

 

Bančni račun:

Delavska hranilnica d.d.

SWIFT: HDELSI22

IBAN: SI56 6100 0001 0170 797

 

ZADRUGA MOKRI POTOK Z.O.O.

VISOKO 32

1292 IG

 

Zahvaljujemo se vam za vaš prispevek!

[:en]

Ecovillage Mokri Potok is currently in a sensitive state of idealising nad planning. All financial activities are ran by Zadruga Mokri Potok, ecology and sustainable living z.o.o. , which mainly income is by its members. This way we have already bought most parcels in the village and we submitted an application for building permit.

If you would like to help in creating our new eco village, which will experimentally develop new ways of living, from natural construction with minimum carbon footprint, permaculture approaches, to the development of social media and living with wild animals, we invite you to contribute within your capabilities.

Every donation will be used for:

  • Building important infrastructure like village water supply wetlands and renewable energy sources
  • Creating a visitor center for lectures, workshops, sleeping capabilities and most of all hanging out by the fire.

At transfer for donation process, please provide us with details:

Donation; Name and Surname or company name.

 

We thank you for your donation and will contact you as soon as possible.

 

Bank details:

Delavska hranilnica d.d.

SWIFT: HDELSI22

IBAN: SI56 6100 0001 0170 797

 

ZADRUGA MOKRI POTOK Z.O.O.

VISOKO 32

1292 IG[:]